Książki

Pożegnanie z czerwienią,  Mamiko 2007

Maj to łagodny miesiąc, Polnord-Oskar 2008

Rejestry, Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej, Tychy 2011

Na końcu języka, MaMiKo 2013

Książki  można kupić tu: http://tajnekomplety.osdw.pl i tu: http://www.mamiko.pl/zamowienia.php#nakoncujezyka oraz w Azymucie, Matrasie i Empiku.

 

stat4uKategorie

Linki poetyckie

Ludzie i miejsca

Archiwa